MÁY ẢNH KỸ THUẬT SỐ PHÚ QUANG

MÁY ẢNH KỸ THUẬT SỐ PHÚ QUANG

MÁY ẢNH KỸ THUẬT SỐ PHÚ QUANG

Máy ảnh số chính hãng Phú Quang
Hotline: 0903 002 020
phuquangkts@yahoo.com.vn

Tất cả các ngày trong tuần :
8h30 - 21h00

0
Máy quay phim

Gopro Hero6 Black

Gopro Hero6 Black

11.100.000 đ 9.900.000 đ

GoPro 3 - Way

GoPro 3 - Way

Giá: 1.760.000 đ

GoPro The Jam

GoPro The Jam

Giá: 1.550.000 đ

Sony FDR AX40 4K

Sony FDR AX40 4K

Giá: 20.300.000 đ

Sony HDR AS50R

Sony HDR AS50R

Giá: 7.290.000 đ

Sony HDR AS50

Sony HDR AS50

Giá: 5.230.000 đ

Azden 310LT

Azden 310LT

Giá: 7.490.000 đ

AZM-TM

AZM-TM

Giá: 3.910.000 đ

AZM-TH

AZM-TH

Giá: 4.340.000 đ

AZM-T

AZM-T

Giá: 5.210.000 đ

AZM-TP

AZM-TP

Giá: 1.740.000 đ

EX-503

EX-503

Giá: 350.000 đ

EX-50H

EX-50H

Giá: 1.740.000 đ

EX-503i

EX-503i

Giá: 780.000 đ

HS-9

HS-9

Giá: 350.000 đ

HS-11

HS-11

Giá: 870.000 đ

HS-11H

HS-11H

Giá: 1.220.000 đ

HS-12

HS-12

Giá: 870.000 đ

HS-12H

HS-12H

Giá: 1.220.000 đ

ASP-15604

ASP-15604

Giá: 610.000 đ

ASP-18901

ASP-18901

Giá: 1.220.000 đ

SGM-3416

SGM-3416

Giá: 9.550.000 đ

ASP-20301

ASP-20301

Giá: 800.000 đ

SGM-3416L

SGM-3416L

Giá: 13.030.000 đ

SGM - 1X

SGM - 1X

Giá: 2.960.000 đ

ASP-20501

ASP-20501

Giá: 220.000 đ

SGM-2X

SGM-2X

Giá: 3.910.000 đ

SGM-1000

SGM-1000

Giá: 6.190.000 đ

SGM-250CX

SGM-250CX

Giá: 4.650.000 đ

SGM-250P

SGM-250P

Giá: 4.990.000 đ

SGM-250

SGM-250

Giá: 5.650.000 đ

SGM-PDII

SGM-PDII

Giá: 3.540.000 đ

SMX-30

SMX-30

Giá: 6.080.000 đ

SMX-15

SMX-15

Giá: 5.210.000 đ

SGM-DSLR

SGM-DSLR

Giá: 2.610.000 đ

SGM-990+i

SGM-990+i

Giá: 2.290.000 đ

SMX-10

SMX-10

Giá: 1.950.000 đ

SMX-20

SMX-20

Giá: 2.610.000 đ

SMX-100

SMX-100

Giá: 7.380.000 đ

330UPR

330UPR

Giá: 10.420.000 đ

310UDR

310UDR

Giá: 5.920.000 đ

35BT

35BT

Giá: 4.740.000 đ

35HT

35HT

Giá: 5.690.000 đ

35XT

35XT

Giá: 5.210.000 đ

310LT

310LT

Giá: 8.550.000 đ

Thanh toán
Tài khoản thanh toán