Thẻ nhớ

MÁY ẢNH KỸ THUẬT SỐ PHÚ QUANG

thẻ nhớ sandisk,thẻ nhớ lexar,thẻ nhớ sony,thẻ nhớ sandisk 16gb,thẻ nhớ sandisk 32gb,thẻ nhớ sandisk 64gb,thẻ nhớ sandisk 128gb,thẻ nhớ sandisk 256gb,thẻ nhớ sandisk 512gb,sandisk 16gb 90mb,sandisk 16gb 95mb,sandisk 32gb 95mb,sandisk 64gb 95mb,sandisk 64gb 280mb,sandisk 128gb 280mb,sandisk 512gb 280mb,sandisk micro sd 16gb,sandisk micro sd 32gb,sandisk micro sd 64gb,sandisk micro sd 64gb 100mb,sandisk micro sd 32gb 100mb,sandisk cf 16gb 120mb/s,sandisk cf 32gb 120mb/s,sandisk cf 64gb 120mb/s,sandisk 16gb 160mb/s,sandisk cf 32gb 160mb/s,sandisk cf 64gb 160mb/s

Máy ảnh số chính hãng Phú Quang
Hotline: 0903 002 020
phuquangkts@yahoo.com.vn

Tất cả các ngày trong tuần :
8h30 - 21h00

0
Thẻ nhớ

Giá: 1.030.000 đ

Thanh toán
Tài khoản thanh toán